Wachtpost Zennevallei - 02 361 10 10 

Helena care - een digitaal platvorm voor het delen van voorschriften, verslagen van specialisten en labo resutlaten

Thuisarts - een website met betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid 

Gezondheid en wetenschap - Betrouwbare medische informatie op mensenmaat 

Antigifcentrum - 070 245 245 

Apotheek van wacht 

Kind en gezin 

CAW

Eerstelijnspsychologische Zorg - Sahva 

Medisch Huis Halle